Koncernen

AB Svensk Bygg & Förvaltning startades 2007 av två viljestarka personer och en vision. Idag med cirka 20 anställda har verksamheten växt från att verka enbart i Västerås till att täcka delar av Mälardalen.

Inriktningen av verksamheten var från start inom bygg och har sedan utvecklats till att omfatta även inre- och yttre fastighetsskötsel, lokalvård, byggservice och montering.

Kunder är främst kommuner och landsting, kommunala och privata bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Många av våra kunder har ramavtal för fastighetsunderhåll. Vår målsättning är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Vi tar ett tydligt miljöansvar och känner omsorg om våra medarbetare och deras arbetsmiljö. Kontinuerlig vidareutbildning av samtliga medarbetare är en prioriterad del av vår verksamhet.

AB Svensk Bygg & Förvaltning deltar aktivt i utvecklingen av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom bygg- och fastighetssektorn genom ett flertal organisationer och nätverk.

Vår affärsidé

AB Svensk Bygg & Förvaltning är en totalentreprenör av bygg-, fastighets- och underhållstjänster. Vi ska skapa långsiktiga kundrelationer. Våra tjänster ska kännetecknas av god kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vår vision

Vi är det naturliga valet för den professionella beställaren, och den enda samarbetspartner som kunden behöver.