Grävning, markarbeten, installation och montage av fågelbogunga.